Logi sisse / Signup
0
289013793_10159734510895822_6670152973847096436_n
TUPPERWARE 04-0782398
tupperware-ww-st-2204-2242
webimage-794C5437-0A77-4E67-940DBA888347F9BB
webimage-AB585DB9-1B41-44EC-9CE07DF2726AC8A9
webimage-81FA175A-8DE6-4221-A88B8F88576DF785
webimage-7F262156-8746-40AD-8292FBA240738FC7
previous arrow
next arrow

Privaatsuspoliitika - Tupperware

Aitäh, et meie veebisait teile huvi pakub!. Võtame teie isikuandmete kaitsmist tõsiselt. Seetõttu töötleme teie andmeid andmekaitseõigusaktide järgi. Siinne veebisait kogub teie kohta eri andmeid.

1. Vastutav töötleja ja andmekaitseametnik

Vastutav isikuandmete töötleja on

Tupperware Eesti

Evelteam OÜ
Viljandi mnt. 75/1 Õssu küla Kambja vald Tartumaa

Estonia

(edaspidi ka „Tupperware“ või „meie“ sobivas käändes)

Kui teil on andmekaitsega seotud küsimusi või ettepanekuid, võite meile kirjutada aadressil .

Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust aadressil .

2. Töötlemiseesmärgid ja õiguslikud alused

2.1. Töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt a) nõusolekus kirjeldatud määral ja otstarbel (nt teie kontaktandmeid kasutab piirkonna edasimüüja, grupijuht või kasutatakse neid Tupperware lemmikutega seoses).

2.2. Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel, kui täidame lepingut või teeme lepingueelseid toiminguid (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b):

 • meie veebisaidi kuvamine;
 • tellimuste täitmine või uudiskirjade saatmise lõpetamine;
 • võistluste ja loteriide korraldamine.

2.3. Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel, kui kaitseme oma õigustatud huve, täpsemalt kaitseme oma IT-taristut, pakume klientidele mugavat suhtlust ja edendame oma toodete müüki (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f):

 • turu-uuringute tegemine;
 • teiste kontaktivõttude (nt küsimuste, soovituste vm) menetlemine;
 • pettuste ja väärkohtlemise eest kaitsmine;
 • meie pakkumiste optimeerimine (täpsemalt ka veebisaidi vajaduspõhiseks ülesehituseks);
 • info saatmine meie toodete ja müügiedenduskampaaniate kohta, mis võiks teile huvi pakkuda.

2.4. Erakorralisel juhul võime kasutada teie andmeid ka juriidiliste kohustuste täitmiseks (artikli 6 lõike 1 punkt c), eluliste huvide kaitsmiseks (artikli 6 lõike 1 punkt d) või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (artikli 6 lõike 1 punkt e).

3. Muud teie isikuandmete kogumise ja kasutamise viisid

3.1. Veebiserveri logid

Saate alati kasutada meie veebisaiti, ilma et peaks enda isikust teada andma. Ent nagu enamiku teistegi veebisaitide puhul, kogub ka meie veebisaite majutav server (edaspidi „veebiserver“) automaatselt teatud andmeid, kui te meie saite kasutate.

Veebiserver tunneb automaatselt ära teatud isikuandmed, nagu IP-aadress, saidi külastamise kuupäev ja kellaaeg, külastatud lehed, kust lehelt te meie saidile tulite, millist veebilehitsejat (nt Internet Explorer) ja millist operatsioonisüsteemi (nt Windows) kasutate, aga ka teie internetiteenuse osutaja (nt AOL) domeeninimi ja aadress. Kui meie veebisait kasutab küpsiseid (selgitus allpool), säilitab veebiserver ka nende info.

Analüüsime neid serveri logisid anonüümselt regulaarselt statistilisel otstarbel (nn klikivooanalüüs), et teada, kuidas meie veebilehti kasutatakse. Analüüsitulemuste alusel saame seejärel oma veebisaite optimeerida. Seda infot võime kasutada ka süsteemi väärkasutuse uurimiseks koostöös teie internetiteenuste pakkuja ja/või kohalike võimudega, et teha kindlaks väärkasutaja.

3.2. Seansiküpsised

Säilitame küpsiseid selleks, et pakkuda teile kõikvõimalikke funktsioone ja muuta teile veebilehtede kasutamine mugavamaks. Küpsised on väikesed failid, mis talletatakse veebilehitseja kaudu teie arvutisse. Kui te küpsiseid kasutada ei taha, saate nende salvestamise veebilehitseja seadistuses keelata. Ent siis te ei pruugi saada kõiki meie veebisaidi funktsioone kasutada.

Tehnilisi küpsiseid kasutatakse veebisaitide põhifunktsioonide võimaldamiseks kasutajale, et tagada nende ühendatus ja hiljem lihtsustada veebisaitide sirvimist neid vastavalt kohandades.

Reklaamiküpsiseid kasutatakse selleks, et kohandada veebisaitidel kuvatavat sisu kasutaja harjumuste alusel.

Kasutaja saab saidi sisu jagada sotsiaalmeedia kaudu teistele. Kui kasutaja kasutab selliseid jagamisnuppe, paigaldatakse tema arvutisse kolmanda isiku küpsis.

3.3. Andmeanalüüs pseudonüümsete kasutajaprofiilide alusel

Kasutame Google LLC („Google“) veebianalüüsiteenust Google Analytics,. mis kasutab samuti küpsiseid. Need küpsised on teie arvutisse salvestatavad tekstifailid, mille abil saab analüüsida, kuidas te teatud veebisaiti kasutate. Info, mida küpsis edastab selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate (sh teie lühendatud IP-aadress), salvestatakse Ameerika Ühendriikides asuvates Google’i serverites. Google hindab selle alusel meie veebisaidi kasutamist, koostab meile selle kasutamise statistilised aruanded ning osutab meile muid meie veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuseid.

Google võib selle teabe edastada kolmandatele isikutele, kui see on seaduses sätestatud nõue või kui need kolmandad isikud töötlevad seda infot Google’i nimel. Lisateavet selle kohta, kuidas Google teie andmeid kasutab, leiate Google’i privaatsuseeskirjadest aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=et.

Saate Google’i teenused veebilehitseja lisandiga blokeerida, kui ei taha, et teie veebisaidikasutust analüüsitakse. Saate selle alla laadida aadressilt http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Teised küpsiste haldamise võimalused on veebilehitseja privaatsusseadistuses.

4. Andmete andmisest keeldumise tagajärjed

Kogume andmeid selleks, et pakkuda teile meie veebisaidi vastavaid funktsioone või vastata teie päringutele.

Kui esitate selle info ise, pole eespool kirjeldatud vabatahtlikku teavet anda vaja. Ent ilma selliste andmeteta ei saa me pakkuda teile asjaomaseid veebisaidifunktsioone ega päringutele vastata.

5. Andmete avaldamine

5.1. Andmete edastamine volitatud töötlejatele

Toetume teenuste osutamisel välistele ettevõtetele ja teenuseosutajatele (volitatud töötlejad). Sellisel juhul antakse isikuandmed edasiseks töötluseks neile. Sellised volitatud töötlejad oleme valinud hoolikalt ja kontrollime neid regulaarselt, et teie privaatsus oleks kindlalt kaitstud. Volitatud töötlejad võivad andmeid kasutada ainult meie määratud otstarbel ning neil on lepinguline kohustus käidelda teie andmeid vaid siinse privaatsuspoliitika ja kohaldatavate andmekaitseõigusaktide kohaselt.

Praegu saadame andmeid järgmistele volitatud töötlejatele:

 • Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

5.2. Andmete muu edastamine

Peale eelneva edastame teie andmeid teie nõusolekuta ainult seadusega lubatud juhtudel. Selline andmete edastamine võib olla õigusaktides lubatud, eriti järgmistel juhtudel:

töötlemine on vajalik, et täita juriidilist kohustust, või Tupperware õigustatud huvides, näiteks avaliku võimu esindajate infonõuete tõttu;

töötlemine on vajalik, et kaitsta teie või kellegi teise elulisi huve;

töötlemine on vajalik, et täita avalikes huvides olevat ülesannet või teostada Tupperwarele delegeeritud avalikku võimu.

5.3. Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Tupperware kasutab analüüsivahendeid, millega edastatakse andmed väljapoole Euroopa Liitu (kolmandad riigid), täpsemalt Ameerika Ühendriikidesse. Et teie privaatsusega seotud õigused oleks ka seal kaitstud, ei edasta Tupperware teie andmeid kunagi kolmandasse riiki, kui seal ei ole tagatud GDPRi nõuetele vastav andmekaitse.

Ameerika Ühendriikide puhul langetas Euroopa Komisjon 12. juulil 2016 otsuse, et ELi ja USA andmekaitseraamistik „Privacy Shield“ tagab piisava andmekaitse (GDPRi artikli 45 kohane kaitse piisavuse otsus).

6. Teie andmete kustutamine

Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui siin dokumendis loetletud andmetöötluseesmärkide saavutamiseks vajalik (vt punkt ‎2).

 • Kui olete sõlminud meiega lepingu või kasutate meie teenuseid, töötleme teie andmeid seni, kuni lepingu täitmiseks või teenuse osutamiseks vajalik, ja pärast seda võib-olla veel ka garantiiperioodil.
 • Kui kasutate meie veebisaidil teatud rakendusi, võime hoida väga lühikest aega alles konkreetse sisestatud info varukoopiaid. Kui see ei ole enam vajalik (nt viga on parandatud), kustutame kohe ka sellised varukoopiad.

7. Teie kui andmesubjekti õigused

7.1. Õigus teabele

Teil on õigus küsida meilt igal ajal, milliseid teie isikuandmeid me töötleme (GDPRi artikkel 15).

7.2. Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kohest parandamist, kui need on valed.

7.3. Õigus andmete kustutamisele

Teil on õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist (GDPRi artikkel 17). Täpsemalt järgmistel juhtudel: kui konkreetne töötlemiseesmärk on saavutatud või pole töötlemine enam muul põhjusel vajalik või on hoopis ebaseaduslik; kui olete oma nõusoleku tühistanud ja andmete töötlemist ei saa muule õiguslikule alusele tuginedes jätkata; kui esitate andmete töötlemisele vastuväite (vt punkt ‎7.6); kui kustutamiskohustus tuleneb ELi või teie liikmesriigi õigusest.

7.4. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Kooskõlas GDPRi artikliga 18 võite nõuda, et teie isikuandmeid töödeldaks ainult piiratud mahus. See õigus kehtib täpsemalt siis, kui teie isikuandmete paikapidavus on vaieldav; kui soovite kustutamise asemel esitada piiratud töötlemise nõude (punkt ‎7.3) ning kui andmeid ei ole enam meie eesmärkide täitmiseks vaja, aga teil on neid tarvis oma juriidiliste õiguste kinnitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks; ja kui vastuväite rahuldamise tulemus ei ole veel kindel.

7.5. Andmete ülekandmise õigus

GDPRi artikli 20 kohaselt on teil õigus saada meilt isikuandmed, mille olete meile andnud, levinud masinloetavas struktureeritud vormingus ja edastada need teisele vastutavale töötlejale.

7.6. Õigus esitada vastuväiteid

Kui teie isikuandmeid töödeldakse avalikes või meie õigustatud huvides, on teil õigus esitada igal ajal meile vastuväide, et me seda ei teeks. Lõpetame teie isikuandmete töötlemise, kui ei ole ühtegi õiguslikku alust, mis on tähtsam kui teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötleme neid juriidiliste nõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks.

Kui esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemisele reklaami otstarbel, lõpetame sellise töötlemise alati.

7.7. Õiguste kasutamine

Kui soovite neid õigusi kasutada, võtke meiega ühendust, näiteks aadressil 

7.8. Nõusoleku tühistamise õigus

Kui olete andnud meile oma isikuandmete töötlemise nõusoleku, võite selle igal ajal tühistada, kirjutades näiteks aadressil  või klõpsates uudiskirja vastaval lingil. Sellest hetkest alates me teie isikuandmeid enam ei töötle, v.a juhul, kui me ei tee seda muul õiguslikul alusel (nt et jätkata teiega sõlmitud lepingute täitmist).

7.9. Edasikaebamisõigus

Kui olete veendunud, et teie isikuandmeid töödeldakse GDPRi nõudeid rikkudes, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (oma elu- või töökohajärgses liikmesriigis või riigis, kus teie arvates rikkumine toimus).

8. Privaatsuspoliitika muutmine

Tupperware võib oma teenuseid aeg-ajalt muuta, eriti oma veebisaidi funktsioonide täiustamiseks. Sellised muudatused võivad mõjutada ka isikuandmete kasutamist. Sellepärast jätab Tupperware endale õiguse seda privaatsuspoliitikat muuta. Kehtiva versiooni leiate iga meie veebilehe allosast pealkirja „Privaatsuspoliitika“ alt. Palume teil sellega regulaarselt tutvuda.

See privaatsuspoliitika versioon kehtib alates 25. maist 2018.